Přístav v Igrane má molo, který může poskytnout kotviště pro malé jachty. Igrane má atmosféru klidného dalmatského letovisko.

Igrane se nachází na malém poloostrově , 7 km jihovýchodně od Podgory , má velkou písečnou pláž na jihovýchodní straně poloostrova. V Igrane žije přibližně 400 obyvatel a je obklopeno olivovými háji a vinicemi. Přístav v Igrane má molo, který může poskytnout kotviště pro malé jachty. Igrane má atmosféru klidného dalmatského letovisko. V Igrane lze zakoupit pozemky.
0

Ztvárněný