Katastar i ARKOD

Što je to katastarski plan?

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada. Katastarski plan čuva se i održava u katastarskim uredima.

 

Kopija katastarskog plana

Na katastarskim planovima su katastarske čestice prikazane tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Iz katastarskog plana se izdaje javna isprava „Kopija katastarskog plana“, kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

 

Posjedovni list

Katastarski uredi vode i održavaju posjedovne listove. Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. U posjedovne listove upisuju se korisnici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Pisani podaci o katastarskim česticama osnova su za vođenje zemljišnih knjiga.

Prijepis posjedovnog lista je javna isprava kojom se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i tko je u katastru upisan kao njezin korisnik.

 

Pregled katastarskih podataka

Katastarske podatke možete pregledati na sljedećem linku www.katastar.hr

 

ARKOD

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela. ARKOD preglednik dostupan je ovdje.

replica watches uk
replica watches sale
replica watches uk
chanel replica uk
chanel replica handbags
fake swiss watches